حسین الشهید وداع زمزمه آهسته تر برواحسان جاودان

آهسته تر برو / ای سایه ی سرم
جونم به جون تو / بسته س برادرم
نگو که دیدنش / سخ نیس برای من
سر نیزه راحته؟ / یا دست و پا زدن؟
مهلاً مهلا - میبینی خواهر می ترسه
زینب - از ضرب خنجر می ترسه
اشکامو - می بینن
رو سینت - می شینن
مهلاً مهلا یابن الزهرا
 

 
می‌ذاشتی لااقل / واسم یه دلخوشی
با کهنه پیرهنت / خواهر رو می کشی
یک بوسه از گلوت / پیشم امانته
این سهمِ مادر از / شام وصیته
مهلاً مهلا - زینب از غمت می میره
گودال - داره جونمو می گیره
برو ای - دلخسته
آهسته - آهسته
مهلاً مهلا یابن الزهرا

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]