قاسم بن الحسن شهادت زمزمه بی انتهااحسان جاودان

دارم با صد تلاش / دس به دعا، بشه ...
این تن بعیده که / از خاک جدا بشه
همسطح خاکی و / انگار میون قبر
خوابیدی توو حنا / قاسم با قتل صبر
بی انتها - شدی مثل اشک بابا
ای وای - می کشی پا روی خاکا
بی زره - بی کلاه
کُشتیم ای - قرص ماه
جانم عمو ...

 

میم، سین و قاف،الف؟ / معنات عوض شده!
که جای ابرو و / چشمات عوض شده
هیچ کس مثه تو از / مادر نداشت نشون
حس کردی درداشو / با گوشت و استخون
مثلِ مادر - شدی فرش راه دشمن
عشقم - ای سینه شکسته ی من
کبوده - روی تو
پر خونه - موی تو
مادر مادر ...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]