مسلم بن عقیل شهادت زمزمه بازی کوفیااحسان جاودان

نیمه شبی ببین/ قلب شکسته رو
تنهایی می شمرم/ درهای بسته رو
اینجا فقط حسین/ عشقت یه ادعاس
این تازه اولِ / بازی کوفیاس
اول مظلوم! - یا حیدر امیر دنیا
ای وای - چی دیدی از این نامردا
خو کردی ، با یک چاه
کشیدی ، عمری آه
مظلوم حسین

 

دارم من التماس/ هر جور میشه بیا
که بی حیا تره / کوفیِ کربلا
ای کاش نبنده روت / حر راه کوفه رو
اینجا بیا ولی / کرببلا نرو
دست ناپاک - می رسه به موی گلهات
چشمِ  - نامحرم می بینه ... هیهات
می ترسم ، از غارت
از دست و ، جسارت
مظلوم حسین

 

ایشاالله از سرت / باشه بلا به دور
لعنت به خولی و / خاکستر و تنور
تنها شدم ولی / تنهاترین تویی
اونکه می افته، آه /  از صدر زین تویی
هل من ناصر - میگی و بی کس می مونی
رو خاک - ذکر قربانی می خونی
می ترسم ، از گودال
از نعلِ ، بر تمثال
مظلوم حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]