رقیه سادات شهادت زمزمه آتیش زدی منواحسان جاودان

آتیش زدی منو / ای سینه سرخ من
سه ساله یاس من/ زوده برات کفن
پشتِ درِ دلم / دریای هیزمه
آخه عزیز من / این غسل چندمه
هی خونآبه - هی بغضِ زخمای تازه
ای کاش - زخمات با دلم بسازه
توی این - قحط آب
رحمی کن - به رباب
مادر مادر

 

تو هم میون قبر / حالا اسیر شدی
مادر بمیره که / یکماهه پیر شدی
کی میشد عشق من / این دیگه باورم؟
داغ تو هم اومد / رو داغ اصغرم
کی میدونه - چه دردی رو سینه دارم
بی کس - سر رو قبر تو میذارم
لالایی- دخترم
لالایی- اصغرم
مادر مادر

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]