علی اکبر شهادت زمزمه تسبیحِ پاشیدهاحسان جاودان

از بس که بین راه / جم(ع) کردم از تنت
زودتر اومد بابا / عمه به دیدنت
شده مثه ضریح / جسم مطهّرت
خالیه جای چند / عضو از تن و سرت
ارباً اربا - دلبر شبیه طاها
ریز ریز - پس دادن تو رو به بابا
ای نور ِ- دودیده
تسبیحِ - پاشیده

 

از لخته‌های خون / حلقوم تو پره
داره امونمو / آه تو می بُره
پا می کشی زمین / یک دم امون بده
نزدیکه که بابات / از غصه جون بده
با هلهله - می‌خندن به حال زارم
صورت - به صورت تو می‌ذارم
گریون و - دلخونم
ای تشنه - جوونم

 

با موج تیغ و تیر / صاحب حرم شدی
سنگین شده عبام / با اینکه کم شدی
خوبه نشون دادی / این موج کینه رو
چیزی رو که باید / عمه ببینه رو
دمِ غروب - نه تو هستی نه علمدار
بینِ - دشمنا میشه گرفتار
می بینه - خنجر رو
رگهای - حنجر رو

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]