فرزندان زینب کبری شهادت زمزمه خواهر کنارتهاحسان جاودان

میدونی جون من / بندِ نگاهته
غصه نخور داداش / زینب سپاهته
راضی نشو داداش / گلهام بمونن و
هر روز نگا کنن / جون دادن منو
جون زینب - نذار که برای مادر
هر جا - بگردن دنبال معجر
بمونن - می میرن
بذار پر - بگیرن
اخا اخا

 

کم کم غروبه و / ساعات آخره
کم جون میشه پاهام / هر چی که می گذره
تنهای من حسین! / دل بیقرارته
هر چی بشه داداش / خواهر کنارته
هستم وقتی - اسیر دستِ ناپاکی
هستم - وقتی که از پشت رو خاکی
غریبی - بمیرم
از پیشت - نمیرم
اخا اخا

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]