حسین الشهید شام غریبان زمزمه حسینِ بی سراحسان جاودان

نه که نباشی، نه! / هستی چه بودنی!
از یک طرف چرا / صدام نمیزنی؟
زینب می گرده هی / توو اشک و ناله ها
جایی که از تنت / بیشتر باشه یه جا
الله الله - کجایی حسینِ بی سر
از تیغ - قطعه قطعه ای برادر
میگردم - با مادر
دنبالت - بی معجر
جانم حسین ...

 

دیشب که گفتی از / این غصه ها داداش
میشنیدم اما خب / دیدن کجا داداش؟
وقتی که تو دیگه / افتادی از نفس
دیدم چطور سرت / هی میشه دس به دس
غارت کردن - پاره‌های پیکرت رو
بُردن - با انگشت انگشترت رو
ای به خون - نشسته
ای سینه - شکسته
جانم حسین ...

 

پاشو داداش ببین / ای غیرت خدا
این قاتلا همه / خیره شدن به ما
جورِ دیگه شده / راز و نیاز من
رخت اسارته / چادر نماز من
خدا رو شکر - اینا از چشم تو دوره
سرِ - پر خونت توی تنوره
می بوسم - رگهاتو
دستای - سقاتو
واغربتا ...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]