عبدالله بن الحسن شهادت زمزمه اومد باباماحسان جاودان

غرقِ به خونی و / خاکی شده سرت
گریون خیمه هاس / زخمای پیکرت
ای کاش نمیشد این / دستم رها بشه
هیچ کس نموند واسه / عمه فدا بشه
سمتِ خیمه - میگردونی هی سرت رو
داری - دلشوره ی خواهرت رو
بی تاب و - گریونی
حق داری - دلخونی
عمو حسین

 

قسمت نشد بیام / توو جنگ بکار تو
اما میشم عمو / نیزه سوار تو
وقتی دارن ازم / سر می بُرن نبین
دوخته شدم به تو / میترسم از همین
اومد بابام - با آغوش باز و گریون
اصلا - تازه نیس براش تیر بارون
می بوسه - دستم رو
چشمای - بستم رو

 

می ترسم از شبی / که این غروبشه
انگار میخواد عمو / غارت شرو(ع) بشه
کم کم داره میاد / صدای پای اسب
عموجون آخه نیس / این گودی جای اسب !!!
بی سر تو رو - می کِشن بیرون گودال
تنها - می شه پیکر تو پامال
میفته - بینمون
فاصله - عموجون

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]