حسن المجتبی شهادت زمزمه جدا شد دستاموناحسان جاودان

باز اربعین گذشت / شد تازه غربتت
پاشو که اومده / مادر زیارتت
بی زائری و باز / می سوزه دل برات
بی مرقدی هنوز / مادر بشه فدات
کی غیر از من - درداتو مادر می دونه؟
سرخه - جگرت مثه این گونه
من مات و - تو گریون
جدا شد - دستامون

 

این ویرونه، گِل از / چشم ترم شده
قبر رقیه هم / حالا حرم شده
رو خاکا می کشم / بالای قبرت آه
خیمه اش ضریح شده / قاسم توو خیمه گاه
من بی نشون - تو هم همنشین دردم
مادر - بی کسی؛ دورت بگردم
ای وای از - تابوتت
از لبِ - یاقوتت

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]