قمر بنی هاشم شهادت زمزمه پیچیده عطر یاساحسان جاودان

دستی جدا شد و / دستی پناهِ مشک
شد یار و یاورش / تنها سپاهِ اشک
وای از مصیبتِ / نخلستون و کمین
افتاد توو راه عشق / دست دیگه زمین
مشک آب و - به دندون گرفته سقا
شاید - برسه آبی به لبها
با لبِ - خشکیده
یک دنیا - امّیده
یا اباالفضل ...

 

تیری رسید و مشک / شد مثل پیکرش
مُرد از خجالتِ / لبهای اصغرش
خیره به مشک آب / مبهوت و نا امید
تیری به چشمای / عشق علی رسید
وای از عمود - وای از دستِ پست افتادن
از اسب - با تنِ بی دست افتادن
واویلا - یا عباس
پیچیده - عطر یاس
یا اباالفضل ...

 

یک عمره مادرم/ سوختم با ماتمت
آخه چرا باید / اینجا ببینمت
حالا که جونی نیست / پاشم جلوی پات
حالا که چشمی نیست / تا که کنم نگات
جون عباس - فدای قد کمونت
جونم / فدای نگاه خونت
می کشم - از امشب
خجالت - از زینب
واویلتا ...

 

جوری زده عمود / که محتضر شدی
ماه حرم دیگه / ماه صفر شدی
نامردا بی چش و / دس(ت) گیر آوردنت
دوخته شدی به خاک / با تیرای تنت
ادرک اخاه - گفتی و دلو خون کردی
زینب - چش براهه که برگردی
ساقیِ - تشنه لب
از خونی - لبالب
یا اباالفضل ...

 

با زخمای عمیق / ای ماه بین خون
صدپاره ای ولی / داداش پیشم بمون
پاشو که ترسم از / آغاز غارته
زینب بدون تو / راهش اسارته
پشتم شکست - با داغ تو بهترین یار
وای از - خیمه های بی علمدار
یک حرم - آواره
معجر و - گوشواره
یا اباالفضل ...

 

این موج نیزه رو / اینجور نکن نگاش
باید عزیزم از / پش(ت) در بیاد داداش
با اینکه خون شده / دار و ندار من
سر روی دامنت / دارم قرار من
بعد عباس - تو می مونی و یه لشگر
رو خاک - سر تو اسیر خنجر
هستم من - دلواپس
ای تنها - ای بی کس
واویلتا ...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]