رقیه سادات شهادت زمزمه وای مادراحسان جاودان

رو صورتم ببین / بغض یه دنیا رو
بشمُر روی تنم / جای لگدها رو
از بس زدن اینا / شلاق توی سرم
داره سرم مثه / ساق پاهام ورم
حسِّ پیری - داره جونمو می گیره
کم کم - داره دخترت می میره
آخ بازوم - وای مادر
آخ پهلوم - وای مادر
بابا بابا ...

 

تب کردی بابا جون؟ / جونم بشه فدات
می سوزه دست من / با شونه‌ی موهات
هر چی که زحمتِ / نصرانی بود بابا
دود شد تمومش از / دست یهودیا
بین کوچه - دیدم از بالا افتادی
با سنگ - زیر دست و پا افتادی
شدی توو - اون کوچه
بابا جون - بازیچه
بابا بابا ...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]