حسین الشهید گودال قتلگاه زمزمه نزنین با عصااحسان جاودان

�� حرمت روضه‌های قتلگاه را حفظ کنید و این شعر در هر مجلسی خوانده نشود.

صد پاره ی منو / هی پشت و رو نکن
توو کام تشنه هی/ نیزه فرو نکن
اینقدّه نانجیب / بازی نکن باهاش
با هلهله نکن / شمشیر توی رگاش
نده عذاب - جسمشو ای نامسلمون
اینقد - نیزه توو تنش نچرخون
اینقد ای - نامردا
نزنین - با عصا
جانم حسین ...

 

اینقد لگد نکن / با چکمه این تنو
بی آبرو نکِش/ رگهای گردنو
یازده دفه زدی / بسّه تو رو خدا
مادر میبینه وای/ می بُرّی از قفا
ببین داره - میزنه توو خون دست و پا
از مو - نگیر این سر و جلو ما
وایِ من - توو گودال
مادرم - رفت از حال
جانم حسین ...

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]