حسین الشهید گودال قتلگاه واحد ناله ی هل مِن مُعینبهمن عظیمی

زخمی و بد حال ، میون جنجال ، افتادی اینجور تهِ گودال
صفای دنیام ، جاریه اشکام ، لشکر دشمن همه خوشحال
بهم جواب ندادن / واسه ثواب ندادن
تشنه بودی ولیکن / یه قطره آب ندادن
داداش - گیر افتادی تنهای تنها بین کُلّی دشمن
اما - نمی‌تونم کاری کنم برای تو اینجا من ۲
حسین غریب مادر ۴

 

تو بینِ مقتل ، من روی این تل ، فقط برا تو اشک می‌ریزم
غوغای محشر ، شده برادر ، چه خبره دورت عزیزم
بد جور شکسته بالی / تنها و خسته حالی
هرکی میاد توو گودال / نِمیره دست خالی
ای وای - برات بمیرم که چقدر بهت جسارت کردن
ای وای - جلو چشام تمام پیکرت رو غارت کردن ۲
حسین غریب مادر ۴

 

سیاهه روزم ، دارم می‌سوزم ، از ناله ی هل مِن مُعینت
امان از این غم ، نشست به قلبم ، اون نیزه‌ای که زد زمینِت
توو سینه داره کینَت / که اینجوری می‌بینَت
داد می‌زنم که پاشو / برداره از رو سینت
ای وای - دیدنِ این صحنه به واللهه که خواهر رو کُشت
پنجه - زده توو موهاتو می‌خواد سَرو بِبُرّه از پُشت ۲
حسین غریب مادر ۴

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]