عبدالله بن الحسن شهادت نوحه مجتبایت شوممحسن حنیفی

سربند
ای پادشه حائر
ای شیعه تو را چاکر
زهراست تو را زائر
مظلوم مظلوم مظلوم / مظلوم بلا ناصر
آه ؛ پیکرت مانده به صحرا حسین
داغ تو مانده به دل ها حسین
همه ی زندگی ما حسین
یا حسین یا حسین

 

از زخم چنان بی‌حال
افتاده‌ای در گودال
بر روی سرت جنجال
مظلوم، مظلوم، مظلوم / شد پیکر تو پامال
آه ؛ آمدم مجتبایت شوم
می رسم تا که فدایت شوم
می‌ شود کشته به جایت شوم؟
یا حسین یا حسین

 

خواندیم در این صحرا
لا یوم کیومک را
وقتی تو شدی تنها
تنها، تنها، تنها / ماندی پسر زهرا
آه ؛ غرق زخمی، تو در قتلگاه
رد شد از پیکرت یک سپاه
می‌کنی سوی خیمه نگاه
یا حسین یا حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]