رقیه سادات شهادت نوحه نغمه ی چاووشمحسن حنیفی

سربند
ای پادشه حائر
ای شیعه تو را چاکر
زهراست تو را زائر
مظلوم مظلوم مظلوم / مظلوم بلا ناصر
آه ؛ پیکرت مانده به صحرا حسین
داغ تو مانده به دل ها حسین
همه ی زندگی ما حسین
یا حسین یا حسین

 

گیسوی تو دست باد
از نیزه سرت افتاد
هرگز نروی از یاد
بابا بابا بابا / نام تو زدم فریاد
آه ؛ بر لبم نغمه ی چاووش توست
حسرتم بوسه و آغوش توست
دامنم مرقد شش گوش توست
یا حسین یا حسین

 

سنگ آمده سوی تو
خاکی شده موی تو
خونی شده روی تو
بابا بابا بابا / زخم است گلوی تو
آه ؛ رأس خونی شده مهمان من
نذر این آمدنت جان من
شمع ویرانه تو، پروانه من
یا حسین یا حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]