فرزندان زینب کبری شهادت نوحه دو پروانهمحسن حنیفی

سربند
ای پادشه حائر
ای شیعه تو را چاکر
زهراست تو را زائر
مظلوم مظلوم مظلوم / مظلوم بلا ناصر
آه ؛ پیکرت مانده به صحرا حسین
داغ تو مانده به دل ها حسین
همه ی زندگی ما حسین
یا حسین یا حسین

 

ای کهف امان من
قربان تو جان من
نذرت دو جوان من
شاها، باشد، نذرت / این قد کمان من
آه ؛ این دو رکعت به فدایت حسین
کاش در بین منایت حسین
من شوم کشته به جایت حسین
یا حسین یا حسین

 

گشتند دو پروانه
در آتش سوزانِ
این شمع چه مستانه
تشییع، گشتند، آقا / امروز روی شانه
آه ؛ تن تو ماند ولی بر زمین
زیر پاهای شمر لعین
خواهرت گفت به آه حزین
یا حسین یا حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]