حسین الشهید ورود به کربلا نوحه خاک غمناکمحسن حنیفی

سربند
ای پادشه حائر
ای شیعه تو را چاکر
زهراست تو را زائر
مظلوم مظلوم مظلوم / مظلوم بلا ناصر
آه ؛ پیکرت مانده به صحرا حسین
داغ تو مانده به دل ها حسین
همه ی زندگی ما حسین
یا حسین یا حسین

 

چون مقتلت این خاک است
این خاک چه غمناک است
پس قبله افلاک است
کعبه، اینجا، گریان / با پیرُهنی چاک است
آه ؛ قدسیانند سر خوان تو
سوگوار لب عطشان تو
نوحه خوان تن عریان تو
یا حسین یا حسین

 

شد خیمه تو برپا
در سینه این صحرا
غم گل بدهد هرجا
عطشان، عطشان، عطشان / شد ذکر لب زهرا
آه ؛ شد عزادار شما کائنات
 روضه خوان لب تو شد فرات
مبتلا گشته، باب نجات
یاحسین یا حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]