مسلم بن عقیل شهادت نوحه پادشه حائرمحسن حنیفی

سربند
ای پادشه حائر
ای شیعه تو را چاکر
زهراست تو را زائر
مظلوم مظلوم مظلوم / مظلوم بلا ناصر
آه ؛ پیکرت مانده به صحرا حسین
داغ تو مانده به دل ها حسین
همه ی زندگی ما حسین
یا حسین یا حسین

 

ای کعبه ز روی بام
 بستم به تو من احرام
 دادم به تو این پیغام
ماندم، زخمی، مظلوم / مانند تو تشنه‌کام
 آه ؛ گر بیایی بشوی مبتلا
 بشوی کعبه سرنیزه‌ها
جان زهرا تو به کوفه نیا
 یا حسین یا حسین

 

ای زاده پیغمبر
گفتم به دو چشم تر
تا که نشوی بی سر
برگرد، برگرد، آقا / به جان علی اکبر
آه ؛ چه بلایی بیاید سرت
چه کند بعد تو پس دخترت
چشم دارند به انگشترت
یا حسین یا حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]