علی المرتضی پس از شهادت نوحه ديده گريان علىرضا تاجیک

شب شام غريبان على شد
آسمان ديده گريان على شد ۲
فاطمه ناله كند با / آه سوزان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

 

غسل او گشته مثل غسل مادر
خون تازه چكد از فرق حيدر ۲
بين خانه / گشته زينب / موپريشان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

 

خون نشسته به روى ماه كوفه
شده محزون ز غربت چاه كوفه ۲
پير نابينا شده تنها و گريان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]