فاطمه الزهرا پس از شهادت نوحه مى رود پيش بابارضا تاجیک

مرتضى و غم شام غريبان
بر لبش نوحه ى يا فاطمه جان ۲
مى رود از / شهر غربت / ماه عصمت
وامصيبت وامصيبت وامصيبت ۲

 

مى رود پيش بابا قد كمانى
واى من گشته رويش ارغوانى ۲
جسم زهرا / غرق زخم است و جراحت
وامصيبت وامصيبت وامصيبت ۲

 

فاطمه مى رود با قلب خسته
پر زده با پر و بال شكسته ۲
فاطمه از / درد پهلو / گشته راحت
وامصيبت وامصيبت وامصيبت ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]