علی المرتضی بستر نوحه كى مى آيى اى پدرجانرضا تاجیک

كوفه با غصه و غربت سهيم است
بين هر كوچه ذكر هر يتيم است ۲
پس كجايى / كى مى آيى / اى پدرجان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

 

از زبان يتيمان:
كوفه بى تو شود محزون و دلگير
آمدم پشت در با كاسه ى شير ۲
مى شوم من / بى تو ديگر / ديده گريان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

 

زينب آيد دوباره موپريشان
بين كوفه به همراه اسيران ۲
روى نيزه / او ببيند / راس جانان
ياحسين جان ياحسين جان ياحسين جان

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]