علی المرتضی ضربت خوردن نوحه شب بى تابرضا تاجیک

شب بى تابى يعسوب دين است
ذكر ما يا اميرالمومنين است ۲
غرق خون شد / روى ماه / شاه مردان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

 

غصه هاى دلش از حد فزون است
ذكر او "و اليه الراجعون" است ۲
گشته زهرا / بين جنت / مو پريشان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

 

دل زينب ببين غرق بلا شد
فرق حيدر دگر امشب دو تا شد ۲
بين مسجد / مجتبى شد / ديده گريان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

 

كربلا هم شود شبيه حيدر
حيدر كربلا على اكبر
فرق پاكش / مى شود چون / شير يزدان
ياعلى جان ياعلى جان ياعلى جان ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]