فاطمه الزهرا بستر نوحه بارگاه - غرور مرتضیمحسن حنیفی

سربند:
چادر اوست - شکوه بندگی
نام زهراست - شعار زندگی ۲
به رشته‌‌ چادر زهرا / دخیل بسته ایم محکم
تمام هستی به فدای / سیده زنان عالم
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

شد فلک بر - سر علی خراب
بین بستر - تن تو گشته آب ۲
از آسمان باشکوهم / فقط همین هلال مانده
چه کرده‌اند بین کوچه / زبان روضه لال مانده
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

گشته ویران - به زیر دست و پا
بارگاه - غرور مرتضی ۲
زخم کبود ابروی تو / نهان شده به زیر دستار
پیرهنت دوباره گل داد / کشته مرا قصه مسمار
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]