فاطمه الزهرا هجوم به خانه وحی نوحه شراره داغ محسنمحسن حنیفی

سربند:
چادر اوست - شکوه بندگی
نام زهراست - شعار زندگی ۲
به رشته‌‌ چادر زهرا / دخیل بسته ایم محکم
تمام هستی به فدای / سیده زنان عالم
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

جانت افتاد - همین که در خطر
محسنت شد - برای تو سپر ۲
امان ز تیز بودن میخ / گرفته از تو کودکت را
گرفته از تو یک حسن را / همان حسین کوچکت را
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

میخ داغ و - حرارت و لگد
داغ محسن - به دل شراره زد ۲
تمام آرزویم این بود / فاطمه جان! داغ نبینی
گرفته است نُه فلک را / نوای فِضّةُ خُذینی
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

 

میخ در یا - که تیر پر شتاب
داغ زهرا - رسیده بر رباب ۲
روضه این دو طفل معصوم / جلوه کند به روز محشر
گریز روضه های محسن / به روضه علی اصغر
سیده ی نساء عالمین
فاطمه ی امیرمومنین ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]