قمر بنی هاشم شهادت زمزمه اَدرِک اَخای توعبدالله باقری

ای ماه من اُفتادی روی خاک / پناه من اُفتادی روی خاک
سپاه من اُفتادی روی خاک
اَدرِک اَخای تو - قامتمو شکست
کی یک علمدار و - دیده بدون دست؟
صدا سکینه مو - میشنوی ای سقّا؟
میگه نمیخوایم آب‌ - تو رو خدا بیا
پاشو که زینب // طاقت نداره
بعد از تو خیمه دیگه امنیت نداره
 
 
تموم پیکرت پر از تیره / حسین کنار تو زمین‌گیره
گریه نکن پاشو بریم؛ دیره
زینب میخواست بیاد - حرم کسی نبود
مادرم اومده - با صورت کبود
پاشو اگر میخوای - دخترای حرم
صورتاشون نشه - شبیه مادرم
حرم کجا و // طاقتِ آزار
پاشو تا زینب و نبردن کوچه بازار
نظرات شما
[کد امنیتی جدید]