علی المرتضی عید غدیر ، ولادت بدون نغمه گنبد طلای علیاحسان نرگسی

بر گنبد طلای علی، شاهِ چاره جو
خورشید یک دقیقه نتابیده بی وضو

ما تا همیشه شهره به عشاقِ حیدریم
مستیم؛ مست باده ی کوثر سبو سبو

یل های نامدار عرب هم نمی شدند
با ذوالفقار حیدر کرار رو به رو

خواندیم خط به خط همه آیات وحی را
مدح علی و آل علی بود مو به مو

ما دلشکسته ها مگر از خود چه داشتیم؟!
ما را نجف نشینی‌مان داده آبرو

آرام؟ کوچه های نجف را قدم بزن ...
هر جا  دلت شکست فقط "یا علی" بگو

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]