علی الرضا ولادت سرود صدف ایرانعبدالله باقری

عوض نمیکنم با دنیا - کشورم ایرانو
خرج کسی نمیکنم‌ من - واژه‌ی سلطانو
امام رضا جانو - یه جور دیگه دوست دارم ۲
دلبسته‌ی رأفتشم / سرگشته‌ی هیبتشم
مثل بابام غلامشم / رعیتشم
مرقد آقامون - شرف ایرانه
گوهر زهرا توو - صدف ایرانه
شهر مشهد والله - نجف ایرانه ۳
جانه ۳ حضرت سلطانه

 

دعا برا کربلا پشتِ - پنجره فولادو
لحظه‌ی عقد دو جوونو - خنده‌ی دامادو
صحن گوهرشادو - یه جور دیگه دوست دارم ۲
کبوتر میخونه‌شم / محتاج آب و دونه ‌شم
از بچگی عاشقشم  / دیوونه‌شم
دست لطفش دائم - رو سر ایرانه
یکی از شاگرداش - رهبر ایرانه
گفتم و باز میگم - حیدر ایرانه ۳
جانه ۳ حضرت سلطانه

 

شلوغی دور ضریحو - یه دنیا مهمونو
توو قاب چشم کلی زائر - شوق فراوونو
نم‌نم بارونو - یه جور دیگه دوست دارم ۲
عاشقی توو سرشتمه / شیدایی سرنوشتمه
باب‌الجواد ورودیِ / بهشتمه
پرچم رو گنبد - عَلَم ایرانه
آب سقاخونه - زمزم ایرانه
ملجأ این مردم - حرم ایرانه ۳
جانه ۳ حضرت سلطانه

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]