علی المرتضی شهادت ، ضربت خوردن شور اعظم و عظیم یاحیدربهمن عظیمی

ای امیر بی گَزَند - خدمتگزار تو منم
تا همیشه نوکرِ - ایل و تبار تو منم
چه نیازی به توضیحه
حرف من خودِ تلمیحه!
فکر و ذکر تو تسبیحه ؛ یاحیدر یاحیدر
یاحیدر یاحیدر یاحیدر

 

قلب من همیشه هست - در انحصار تو علی
شاکرم همیشه از - پروردگار تو علی
ای رحیم و رحمان حیدر
مرز کفر و ایمان حیدر
اولین مسلمان حیدر ؛ یاحیدر یاحیدر
یاحیدر یاحیدر یاحیدر

 

شاه عالَمه کسی - که باشه سائلت علی
خارج از شمارشه - ذکر فضائلت علی
مَدحِ تو خدای مَنّان -
- گفته توو تمام قرآن
یا علی‌ مدد مولا جان ؛ یاحیدر یاحیدر
یاحیدر یاحیدر یاحیدر

 

ای تموم کائنات - مخلوقِ نیم نگاه تو
از ازل اِلی الاَبَد - دو عالم در پناه تو
ای به رَبُّ العَرش آیینه!
حُبِّ تو اصول دینه
با تو زندگیم تأمینه ؛ یاحیدر یاحیدر
یاحیدر یاحیدر یاحیدر

 

مرز دوزخ و بهشت - تنها ولایت توئه
که رضایت خدا - هم به رضایت توئه
ای قَسیمِ نار و جنّت
ای به خلقِ خاتم علّت!
شیعه با تو شد با عزّت ؛ یاحیدر یاحیدر
یاحیدر یاحیدر یاحیدر

 

گفت نبی یه ضربه ی - شمشیر تو محک شده!
برتر از عبادتِ - جنُّ و انس و مَلَک شده
اعظم و عظیم یاحیدر
اعلم و علیم یاحیدر
راهِ مستقیم یاحیدر ؛ یاحیدر یاحیدر
یاحیدر یاحیدر یاحیدر

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]