حسین الشهید ولادت شور ملائکه مدیحه خونمهدی ستارزاده

چه خبره امشب توو آسمون - روی زمین
ملائکه هستن مدیحه خون - چه دلنشین
همه سائلا میرن و میان - برا صله
بریز و بپاشه توو مدینه - بیا ببین ۲
جان اگه جانان میخواد بیاد / بگید بیاد
دل اگه دلبر میخواد بیاد / بگید بیاد
یکی بره بهش خبر بده / خبر بده
فطرس اگه پر میخواد بیاد ۲
با سلام و صلوات از آسمون شاه کائنات اومده
مژده بده به طوفان زده ها که کشتی نجات اومده
به علی و فاطمه تبارک - تولد حسین مبارک ۲

 

بوی سیب و حس کن ببین عجب - شمیمیه
چقده این آقا با گداهاش - صمیمیه
با گوشه نگاهش میخره هر - کیو بخواد
فرقی نداره که مسیحی یا - کلیمیه ۲
عابس با حبیب میخواد بیاد / بگید بیاد
مسلم با بریر میخواد بیاد / بگید بیاد
بگید به حرّ و به هر کسی که / هر کسی که
عاقبتِ به خیر میخواد بیاد ۲
دست منو میگیری توو قیامت پای تو اگه جون بدم
ثروت نوکری تو رو محاله من به گنج قارون بدم
به علی و فاطمه تبارک - تولد حسین مبارک ۲

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]