قمر بنی هاشم ، حسین الشهید ولادت شور ، سرود اهلاً و سهلاً مرحبامهدی ستارزاده

جمیع کل حسنات ۲ / ذکر غفران سیئات ۲
حضرت کشتی نجات ۲ / ابی عبدالله، حسین ۲
گوهر نایاب منی ۲ / قبله و محراب منی ۲
آخه تو ارباب منی ۲ / ابی عبدالله، حسین ۲
نور امیدی تو - مظهر توحیدی تو ۲
سوم شعبان اومد به دنیا تابیدی تو ۲
هلهله تو عرشِ - خدا پیچید وقتی که ۲
توی آغوش بی بی فاطمه خندیدی تو ۲
اهلاً و سهلاً مرحبا ابی عبدالله

 

ای دلیل آرامشم ۲ / شده این از تو خواهشم ۲
که منم فطرست بشم ۲ / ابی عبدالله، حسین ۲
حضرت ذوالکرم حسین ۲ / بده بال و پرم حسین ۲
که برم تا حرم حسین ۲ / ابی عبدالله، حسین ۲
ای پر و بال من - کعبه‌ی آمال من ۲
رحمت واسعه‌ی تو شامل حال من ۲
قَسَمِت میدم به - بی بی رقیه خاتون ۲
بنویس زیارتت رو رزق امسال من ۲
اهلاً و سهلاً مرحبا ابی عبدالله

 

اونکه والا مدارجه ۲ / دل و کرده معالجه ۲
شخص باب الحوائجه ۲ / ابوفاضل، ابوفاضل ۲
امیر بی قرین تویی ۲ / توو ادب بهترین تویی ۲
یل ام البنین تویی ۲ / ابوفاضل، ابوفاضل ۲
قبله‌ی حاجاتی - تو ذکر تسبیحاتی ۲
ارمنی ها هم دیدن داری چه معجزاتی ۲
اگه بی‌بی زینب - عمه‌ی سادات باشه ۲
پس بدون شک تو آقا عموی ساداتی ۲
اهلاً و سهلاً مرحبا یا ابوفاضل

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]