حسین الشهید عاشقانه شبهای زیارتی زمینه بوی تربتاحسان نرگسی

سینم بوی - تربت داره
روضت واسم - برکت داره
دنیا بی تو - پوچه واسم
دوست دارم - عشق خاصم
تنها یارم امام حسین
راه چارم امام حسین
می سازی با خوب و بدم
دوست دارم امام حسین ۲
دوست دارم امام حسین ۴

 

با اسم تو - آروم میشم
کی غیر از تو - مونده پیشم
دست سردم - توو دستاته
قبله ی من - کربلاته
چی شد که دور شدم ازت
چی شد رفتم راهو غلط
دور من رو خط نکشی
من که دارم تو رو فقط
دوست دارم امام حسین ۴

 

نبض عالم - افتاد از کار
از رو سینه ش - پاتو بردار
گودال از خون - رنگین میشه
سینه ش کم کم - سنگین میشه
پهلوشو با لگد نزن
اینقد حرفای بد نزن
دنیا غرق تحیره
این خنجر خوب نمی بره
دوست دارم امام حسین ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]