زینب کبری رحلت زمزمه ای وای زینبحسین رحمانی

زینبی که
صولت حیدر داره
جلو ه ی مادر داره
سفارش از شخص پیمبر داره
زینبی که
مقام والا داره
عصمت زهرا داره
توو عرش حق شأن معلا داره
حقش نبود بعد حسین / بهش جسارت بکنن
حقش نبود زندگیشو / یک روزه غارت بکنن
حقش نبود همسفرِ / اون همه نامحرم بشه
حقش نبود که قسمتش / اون همه درد و غم بشه
وای زینب - ای وای زینب ۲

 

خواهری که
روضه ی مادر دیده
داغ برادر دیده
از کودکی غم مکرر دیده
خواهری که
غصه فراوون دیده
پیکر پرخون دیده
رو نیزه ها چشمای گریون دیده
حقش نبود که پیش اون / رقاصه ها دف بزنن
یه عده نامحرم بیان / دور و برش کف بزنن
حقش نبود که بُردنش / محله ی یهودیا
سیلی و تازیانه ها / اون زخما و کبودی ها
وای زینب - ای وای زینب ۲

 

خواهری که
با خطبه ی کوبنده
یزید و کرد شرمنده
اونم میون هلهله و خنده
خواهری که
مجلس اغیار رفته
کوچه و بازار رفته
منزل به منزل پی دلدار رفته
حقش نبود که موقعِ / جون دادنش تنها بشه
با پیرهن خونی فقط / روضه خونِ غم‌ها بشه
با پیرهن خونی دمِ / آخری روضه ها میخوند
می گفت بمیرم آخرش / کسی بهت آب نرسوند
وای زینب - ای وای زینب ۲

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]