علی المرتضی عید غدیر ، ولادت شور روشنای راهحسین مؤمنی

روشنای راه نجف
السلام ای شاه نجف
پیش خورشید گنبدت نداره رونق
کاسبی ماه نجف
یا سیدَ المسلمین / یا ازهدَ الزاهدین
یا اولَ العابدین / یا  قائدَ المتقین
یا امیرالمومنین
میزانه علی
کفره بغضش - حبش از - ایمان علی
روزی میبرن همه از - خان علی
طاق عرشه گوشه ی ایوان علی
حیدر حیدر حیدر - مولا علی ۴

 

تیغو برمیداره علی
مرد هر پیکاره علی
توو یه لحظه دیدن نقش زمینه مرحب
حضرت کراره علی
یا قاتلَ الناکِثین / یا قاتلَ المارِقین
یا قاتلَ القاسِطین / یا قاتلَ المشرکین
یا امیرالمومنین
شمشیر میکشه
دستشو رو-ی سر تقدیر میکشه
خصمشو از روی زین به - زیر میکشه
یه تنه محشرو به تصویر میکشه
حیدر حیدر حیدر علی مولا

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]