علی اصغر ، محمد الجواد ولادت شور اختر نهم ز نسل رسولحسین مؤمنی

ای اختر نهم ز نسل رسول
عاجز ز درک تو تمام عقول
ثمره ی جانِ انیس النفوس
کرده به وصف کرمِ حق نزول
ای همه بود و هست من / به دامن تو دست من
آنکه ز شوق مدحتت / جام و سبو شکسته من ۲
گوهر سلطان سلام علیک
حضرت سبحان سلام علیک
رزق گدا از کرمت میرسد
صاحب احسان سلام علیک
گوهر سلطان سلام علیک ۴

 

بر شب تاریک دلم آفتاب
حضرت خورشید به جانم بتاب
گهواره گردان تو افلاکیان
پسر ارباب ای عالیجناب
پاقدم تو پر طرب / دلیل برکت رجب
پسر شاه نینوا / نوه ی فارس العرب ۲
پسر ارباب سلام علیک
جلوه ی مهتاب سلام علیک
جان به فدای رخ نورانیت
بزرگ اصحاب سلام علیک
پسر ارباب سلام علیک ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]