علی الرضا زیارت بدون نغمه باب الرضااحسان نرگسی

تا ابد باب الرضا در حکم باب الحاجت است
این حرم دارالشفایش هم بدون نوبت است

زیر دین هر کسی رفتم سرم منت گذاشت
در عوض شاه خراسان سفره اش بی منت است

با وجود پنجره فولاد مشهد هر کسی
حاجتش را جای دیگر می برد در غفلت است

هر که را دیدیم از این سفره روزی می برد
هر که را دیدیم از فضل رضا در حیرت است

کاش پشت پنجره فولاد پاپندم کنند
روزهای بی حرم در اصل "یوم الحسرت" است

از امامم قول می خواهم بیاید وقت مرگ
کار وقتی با رضا باشد خیالم راحت است

روضه ها سمت بقیع و چار قبرش می رود
روزهایی که شبستان های مشهد خلوت است

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]