علی المرتضی زیارت بدون نغمه چگونه زنده بمانمایمان کریمی

طریقتی‌ست مرا از شراب و جام به مرگ
چه قدر جیفه‌ی دنیا زد اتهام به مرگ

طبیعتی‌ست که باید به آن نگاه کنم
_ ولی نه از نظر غالبِ عوام ... به مرگ

حکایتی‌ست در این واقعیت مبرم
که داده‌اند دلیرانِ عشق، کام به مرگ

"فَمَن یَمَت یَرَنی" ... وعده‌ای که می‌خواهم
سیاه روزی دنیا شود تمام به مرگ

چگونه زنده بمانم بدون حب علی؟!
وَ با محبت او می‌دهم سلام به مرگ

تولدی‌ست مبارک نظر به روی علی
که می‌گذارم از این وجه احترام به مرگ

اگر مرا ببرد وادی‌السّلام علی
به اشتیاق خودم می‌دهم زِمام به مرگ

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]