حسن العسکری ولادت بدون نغمه تبریک به صاحب الزمانرضا رسولی

مـا راه عـلــــی و آل او مـی پــوییم
از منتـظـــران مـنـجــی مَــه روییـم

مـیــلاد امـــام عســـکــری را امشب
تبریک به صاحب الزمان می گوییم

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]