حسین الشهید شب عاشورا زمینه روز ذبح و غارتاحسان جاودان

سربند
با عنایت امام رضا / سینه میزنم دو ماه برات
من مُحرِم این مُحَرَمم / جونم به فدات یا قتیل العبرات
ای به قربون ترک های لبات
زنده ام تا نوکری کنم برات 
افتاده به دلم امسال اربعین 
سینه میزنم آقا توو موکبا،ی کربلات
ای حسین جانم حسین جانم حسین ۴
 
 
خواهرم یه کم دووم بیار / که بگم من از فردا و غم
این غصه دیگه سهم توئه / از فردا تو هستی پناه این حرم
فردا غارت میکنن هر چی رو هست
خیلی بی حیا میشه دشمن پست
خواهر عزیز من نیگا نکن
وقتی دیدی شمر با خنجرش روی، سینم نشست
ای امان از دل تو زینب من ۴
 
 
خواهرم یه کم دووم بیار / فردا روز ذبح و غارته
تیر و نیزه ها سهم من و / سهم تو و گُلهام غم و اسارته
اون که بی یار و غریب میشه منم
تشنه میبینی که صد پاره تنم 
بعد کشتنم با کینه می تازن
آخه ده تا اسب با نعل تازه رو،ی بدنم
ای امان از دل تو زینب من ۴
نظرات شما
[کد امنیتی جدید]