تخریب بقیع - - -شور ، زمینه یاد غربتاحسان نرگسی

هر جا - گنبدی می بینم / یاد - غربتت می افتم
آقا - حرفای دلم رو / جز تو - با کسی نگفتم
مزارت - نداره سایبونی
کنارت - نداری روضه خونی
حسرتم - فقط دیدن صحن توئه
آقا جون - حرمت توو دل ماست
عشق تو - همه ی حاصل ماست
آسمون - سر سفره ی پهن توئه
حسن جان آقام آقام آقام ۳ حسن جان

 

غربت - يعني پیش چشمات / مادر - رو زمین بشینه
غربت - يعني توی کوچه / مادر - جایی رو نبینه
مادرت - توو کوچه بی پناهه
جایی که - برا تو قتلگاهه
توو کوچه - محاسنت سپید شد آقا
گناه - مادر تو چی بوده
صورتش - بعد کوچه کبوده
چی بگم - از اون ضربه های بی هوا
حسن جان آقام آقام آقام ۳ حسن جان

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]