مسلم بن عقیل ، باقر العلوم شهادت نوحه من و در بدریحسین خدایاری

حبیب من چرا - ز من بی خبری
میان کوچه ها - من و در بدری
به پای دارمو / من و اینهمه اشک ندامت
سرم بشکسته و / سر زینب تو به سلامت ۲
حسین جان ؛ کوفه میا ۳ حسین

 

شود غرقه به خون - تن اکبر تو
ز دوشت پر زند - علی اصغر تو
عزیز فاطمه / تو که بر همه شاه و امیری
به ناموست بگو / که دگر شده وقت اسیری ۲
حسین جان ؛ کوفه میا ۳ حسین

 

(امام باقر علیه السلام)
نرفت از یاد من - غم کرببلا
هجوم و آتشِ - عدو در خیمه ها
شدم مسموم کین / جگرم ز غم تو کباب است
لب خشکم ببین / که شبیه تو تشنه ی آب است ۲
حسین جان ؛ واغربتا ۳ حسین

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]