حمزه سیدالشهدا شهادت نوحه ملائک در احد غرق نوایندحسین خدایاری

شده زار و حزین ، از این غم مصطفی
که شد غلطان به خون ، تن حمزه، خدا!
ملائک در احد غرق نوایند      علی و فاطمه صاحب عزایند ۲
واویلتا واویلا ۳

 

تو مثل مرتضی ، شدی شیر خدا
میان دشمنان ، پناه مصطفی
تو باب حاجتی ای مرد میدان     شده نام تو آقای شهیدان ۲
واویلتا واویلا ۳

 

کنار جسم تو ، صفیّه تا رسید
ندیده مُثلِهَت ، ولی از غم خمید
امان از زینب و آن عصر و گودال    امان از آن تنی که گشته پامال ۲
واویلتا واویلا ۳

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]