ام البنین - - -زمینه هنوز خجالت میکشم از رباب محزونامیر حسن سالاروند

تا میکشم آه/ میون بقیع ز عمق سینه
می باره بارون/ پا به پای چشم من مدینه
هنوز خجالت/ میکشم از رباب محزون
هنوز خجالت/ می کشم از روی سکینه
پر از اشکه نگاهم              سپرتو مشکت باهم
یادگاری/ مونده واسم/ ای علمدار/ قرص ماهم/ اباالفضل 2
با اینکه از غمت همیشه در شگفتم
ولی برات گلم! حلالیت گرفتم 2
(حلالش کنید پسرمو /تو رو خدا 2) 3

شبیه شمعی/ رو به بادم می سوزم آروم
می سوزم از خجلت روی زینب و کلثوم
با این قد خم/ با دلی آتشین ز ناله
به جای زهرا/ میگم ای وای حسین مظلوم
شنیدم راتو بستن           جدا شدن دستات از تن
خوردی با صو/رت زمین تو/ کی میشه این/ باور من/ اباالفضل 2
زمین و آسمون با ناله هام میسوزن
نمیشه باورم تو و عمود آهن 2
(حلالش کنید پسرمو /تو رو خدا 2) 3

شنیدم عباس/ تو روی نیزه گریه کردی
وقتی نگاه به/ حال و روز رقیه کردی
سرت رو بستن/ روی نیزه با چارقدی که
با گوشواره/ به رقیه تو هدیه کردی
شنیدم معجر رفت      نبودی و موی سر رفت
زینبم وا/سه اسارت/ بی برادر/ به سفر رفت/ اباالفضل 2
خوشا به حال تو تو حرم سقا بودی
دم آخر روی دامن زهرا بودی 2
(حلالش کنید پسرمو /تو رو خدا 2) 3

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]