محمد الجواد شهادت زمینه جوون امام رضاامیر رضا قناتی

روی خاک داغ حجره سر گذاشت / آقای من
حتی توو خونش یه دلخوشی نداشت / آقای من
امام رضا رسیده
خون لب جوادشو روی چشاش کشیده
خدا را شکر که آقا
هر تیکه از جوونشو به روی خاک ندیده
چشاشون گریون - از اون بابا و اون جوون
پرخون
چشاشون گریون - به یاد اون شاهی که شد سرگردون ۲
یا جواد الائمه ادرکنی ۳

 

جوون امام رضا نگاش پیِ / یه قطره آب
می‌سوزه گلوشو روضه میگه از / طفل رباب
چشاش می‌باره آخر
به یاد اون سه شعبه که بوسه زده به حنجر
چشاش می‌باره آخر
برا حسین و اشکای بالای قبر اصغر
دلش غم داره - دلش می‌سوزه یاد اون گهواره
به یاد اون دم - که جدش بچه‌اش رو توو قبر می‌ذاره ۲
یا جواد الائمه ادرکنی ۳

 

نفسای آخره که می‌کشه / امام من
الهی هرجوری باشه این آقا / بشه کفن
تنها روی زمینه
توو این دمای آخری مادرشو می‌بینه
مادر براش می‌خونه
روضه اون دمی که شمر با پا میره رو سینه
خدا می‌دونه - چه جوری خورده نیزه دونه دونه
یه جوری کشتن - کنار گودال خواهرش حیرونه ۲
ای حسین جانم ای جانم ارباب ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]