علی الرضا زیارت شور ، زمینه تنها راه چارم(زیارت مخصوصه)احسان نرگسی

کربلامو - از تو دارم
مشهد تنها - راه چارم
گوهر شاد و - سقاخونت
باز رام دادی - توی خونت
از تو دورم امام رضا
کاری کن واسه این گدا
میگن امضاش دست توئه
دلتنگم واسه کربلا
دوست دارم امام رضا ۴

 

وقتی قلبم - غرق آهه
مشهد واسم - تنها راهه
دادی بازم - اذن پابوس
دوست دارم - سلطان طوس
گفتی آقا میای سه جا
تنهام نگذار امام رضا
می مونم چش به راه تو
وقت مرگم خودت بیا
دوست دارم امام رضا ۴

 

یابن الشبیب - میگم هر شب
آه از داغِ - عمه زینب
یابن الشبیب - توی گودال
جد ما رو - کردن پامال
پیش چشمای مادرش
آه شمر اومد بالا سرش
آه از اون وقتی که سنان
پاشو می ذاشت رو حنجرش
ای بی کفن حسین من ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]