علی الرضا ولادت شور عشق سلطانمهدی ستارزاده

عشق - اگه عشق سلطانه، عاقلو شیدا میکنه
عشق - اگه عشق سلطانه، مرده رو احیا میکنه
عشق فقط، عشق امام رضا جانه ۲
سختی ها آسونه با تو / تلخی ها شیرینه با تو
غصه هم فراری میشه / من رو که ببینه با تو
وقتی به تو تکیه کردم / دنیام / عقبام / تضمینه با تو ۲
به تو زندگیمونو سپردن خوشه
سر و جون واسه عشقت آوردن خوشه
(تا وقتی تو هستی غصه خوردن چرا؟
با تو لذت دنیا رو بردن خوشه) ۲
ای جانم امام رضا جان ۳

 

عشق - اگه عشق سلطانه، گره ها رو وا میکنه
عشق - اگه عشق سلطانه، چی بگم؟ غوغا میکنه!
عشق فقط، عشق امام رضا جانه ۲
به دردامون تویی مرهم / به غمهامون تویی تسکین
ما واست همیشه سائل / ما پیشت همیشه مسکین
رزق و روزیمونه با تو / به به / به به / چی بهتر از این؟ ۲
فدای تو که عشقت دلا رو‌ گرفت
کرامات و لطفت تا کجا رو گرفت؟!
(مریضی که اومد توو حرم با امید
تا گفت: یا رضا جانم؛ شفا رو گرفت) ۲
ای جانم امام رضا جان  ۳

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]