علی الرضا ولادت سرود ای عشقداود قاضی

ای جانم
شب تولده، دوباره من مهمانم
داره پرمیزنه این دلم از اینجا تا
صحن با صفای حضرت سلطانم
(ای عشق چه صحن با صفایی داری
ای عشق عجب برو بیایی داری) ۲
ای عشق به وسعت تمام ایران - فدایی داری
ضامن آهو / ای آینه ی زیبایی
تویِ مهربونی الحق که تو بی همتایی
میخونم امشب / از عمق وجودم آقا
یا امام رضا تولدت مبارک جانا
عشقم تولدت مبارک ۴

 

آبادم
از اون وقت که نمک گیر تو ام آزادم
الهی که ببینم یه روزی  از لطفت
جاروکش صحن پاک گوهر شادم
(ای عشق منه گدا رو آقا کردی
ای عشق خدا وکیلی خیلی مردی) ۲
ای عشق برا تمومی دردام تو - دوایی دردی
شب میلادت / عطرت همه جا پیچیده
نور گنبد تو منبع نور خورشیده
پرتو علمت / یا عالِم آل طاها
به همه شیعه و غیر شیعه ها تابیده
عشقم تولدت مبارک ۴

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]