علی الرضا ولادت شور تولد سلطانِ ایرانمهدی ستارزاده

دلت رو آزاد و رها کن از - غما و غصه های بیخودی
بیا با عاشق ها زمزمه کن - تولد داریم چه تولدی! ۲
تولد سلطانِ ایرانه
جانِ جانِ جانه
روحه و ریحانه
شب، شب احسانه ۳
قربون کرمش بگو (ماشاالله ۲)
تا بریم حرمش بگو (ایشاالله ۲)
خودم رو کجا بسپرم من؟ / به حرم امام رضا
سرم رو برا کی بدم من؟ / پا قدم امام رضا
دلم رو به چی خوش کنم من؟ / به کرم امام رضا ۲
السلطان یا اباالحسن ۳ یا اباالحسن

 

حالا که پر کشیدی تا حرم - واسه دیدارش آماده شدی
بیا با زائرها زمزمه کن - تولد داریم چه تولدی! ۲
تولد جانِ آل اللهه
ماهِ ماهِ ماهه
هم امین اللهه
دلبر دلخواهه ۳
صفای قدماش بگو (ماشاالله ۲)
تا بشیم ما فداش بگو (ایشاالله ۲)
گره های کورم وا میشه / به دعای امام رضا
خدا راضی میشه همیشه / به رضای امام رضا
من و کل دار و ندارم / به فدای امام رضا ۲
السلطان یا اباالحسن ۳ یا اباالحسن

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]