فاطمه معصومه ولادت شور فدای تو بانومیلاد قبایی

فدای تو بانو
دلم رو مجنون كرده - هوای تو بانو
چقدر قشنگه صحن و - سرای تو بانو
تو جون بخواه ميميرم - برای تو بانو
از وقتی كه
من مست شراب خم شدم
توو كوچه ی عشقت گم شدم
توو هوای مشهد پر زدم
كبوتر شهر قم شدم

مياد از نگاه تو همه آبروها
رسيده به عشق تو همه آرزوها
عجب مقامی داری كه موسی بن جعفر
سه دفعه به تو فرمود "فِداها ابوها"

 

به احترام تو
امام رضايی بودم شدم - غلام تو
فرشته پر ميگيره - به روی بام تو
كتاب درس علما - شده كلام تو
محشر كی جز
تو ما رو شفاعت ميكنه
اسم تو قيامت ميكنه
فرمودن زائر صحن تو
زهرا رو زيارت ميكنه

خدا ما رو جزو نوكراتون نوشته
گِل ما رو با عشقِ تو بانو سرشته
روايت شده كه هر كسی توی دنيا
زيارت كنه صحنت رو اهل بهشته

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]