حسین الشهید عاشقانه شبهای زیارتی شور محترم حسين(ویژه شبهای قدر)میلاد قبایی

عجب نوری - عجب شوری
عجب نامی تو داری ابی عبدالله
عجب عشقِ - دل انگيز و
دل آرامی تو داری ابی عبدالله
اباعبداللهِ من / خوشبختی با تو معنا ميشه
اباعبداللهِ من / پيش تو نوكر آقا ميشه
اباعبداللهِ من / شب قدرم با تو احيا ميشه
كرم حسين - محترم حسين
با جون و دل غمتو ميخرم حسين
به پرچمِ - تو قسم حسين
ديوونه كرده منو اين علم حسين

 

زير بارون - شدم مجنون
به عشق حرم تو ابی عبدالله
تو ميدونی - كه مديونم
به لطف و كرم تو ابی عبدالله
اباعبداللهِ من / اين دنيا با تو زيبا ميشه
اباعبداللهِ من / رو به حرم دلم وا ميشه
اباعبداللهِ من / شب قدرم با تو احيا ميشه
امير من - بی نظير من
تو اين شبا تويی خير كثير من
پناه من - تكيه گاه من
تو اين شبا تويي عفو گناه من

مرتبط
    نظرات شما
    [کد امنیتی جدید]