حجت المهدی ولادت سرود صاحبِنا مولانا و ابینامحمد بیابانی ، رضا تاجیک

صدای پای بارونه
صدای پای مهمونه
صدای پای مهربونِ - صاحب الزمونه
ماه اومده / آخرین خورشید فاطمه از راه اومده
ماه اومده / صاحب پرچم نصر من الله اومده
صل علی - سیدِنا
حبیبِنا - طبیبِنا
صاحبِنا مولانا و ابینا

 

اونیکه محرم رازه
حسابی دستاش بازه
اونی که دنیا رو می سازه - فارس الحجازه
یار میرسه / فریاد انابن الحیدر کرار میرسه
یار میرسه / اباالفضلیا! به عشق علمدار میرسه
صاحب دین - حبل متین
نور سما - فخر زمین
وارث شمشیر امیرالمومنین
صل علی - سیدِنا
حبیبِنا - طبیبِنا
صاحبِنا مولانا و ابینا

 

همیشه دلخوشیم اینه
مث یه خواب شیرینه
که پا به پای زائرینِ - راه اربعینه
تا میرسه / با مدافعان زینب کبری میرسه
تا میرسه / واسه انتقام از قاتل زهرا میرسه
شمس ضحی - نور هدی
دست خدا - کهف وری
صلی علی منتقم کرببلا
صل علی - سیدِنا
حبیبِنا - طبیبِنا
صاحبِنا مولانا و ابینا

نظرات شما
[کد امنیتی جدید]